Välkommen att kontakta oss

 

info@karingon.nu

 

Hus 91 Käringön, Box 4155

474 04 Käringön

 

Hus 91

0304 - 56 355

Annika Sanmark

0708 - 833 544

 

Kontor: Sanmark Consulting, Tandåsplatsen 4

412 66 Göteborg

Hus 91 Käringön / Box 41 55 / 474 04 Käringön
Telefon / 0304 - 56 355 / 0708 - 833 544 Annika Sanmark / info@karingon.nu

Kontor: Sanmark Consulting, Tandåsplatsen 4/ 412 12 Göteborg